Advertisement banner image
Advertisement banner image
Image at ../data/upload/4/2612524Image at ../data/upload/2/2612312Image at ../data/upload/4/2612184Image at ../data/upload/8/2612168Image at ../data/upload/9/2612129Image at ../data/upload/5/2611885Image at ../data/upload/6/2611876Image at ../data/upload/3/2611553Image at ../data/upload/9/2611459
Sub Page View
Today Page View: 42,460
Yesterday View: 66,846
30 Days View: 2,628,586
Image at ../data/upload/7/2459937

2022 미스 어스(Miss Earth) 최미나, 필리핀 방문(8)

Views : 25,614 2023-01-21 09:49
자유게시판 1275398599
Report List New Post
(사진) 금요일 공항에서 필리핀 팬들이 뷰티 퀸을 맞이하고 있다.


2022년 11월, 최미나는 미스 유니버스, 미스 월드, 미스 인터내셔널과 함께 세계 4대 왕관 중 하나인 미스 어스(Miss Earth)의 최초의 한국인 winner로 선정되었습니다.

최미나는 이달 말까지 필리핀에 머물 예정입니다.


Miss Earth 2022 Mina Sue Choi, balik-Pinas para simulan ang kaniyang reign

Nasa bansa ngayon si Miss Earth 2022 Mina Sue Choi para sa pag-arangkada ng kaniyang reign.

Ito ang tampok sa latest update ng organisasyon ngayong Biyernes matapos salubungin ang beauty queen ng ilang Pinoy fans sa airport.

Noong Nobyembre 2022 nang koronahan si Mina bilang unang Korean national para sa isa sa Big 4 international crowns kahanay ng Miss Univere, Miss World at Miss International.

Mananatili sa Pilipinas si Mina hanggang sa pagtatapos ng buwan.

Sa pag-uulat, wala pang ibinahaging aktibidad ang Miss Earth para sa opisyal na pagsisimula ni Mina ng kaniyang reign.질의 중... 30초 정도 걸려요 ...
  본 글을 신고하시겠습니까?
Report List New Post
Alissa [쪽지 보내기] 2023-01-21 09:55 No. 1275398600

최미나수 (2022 Miss Earth Winner)

최미나수는 1999년 2월 22일에 오스트레일리아 시드니에서 태어났다. 7세 시절에 가족들과 함께 대한민국으로 이주하여 학교 교육을 받았고 나중에 캐나다, 미국, 중국으로 이주했다. 최미나수는 미국 일리노이 대학교 어배너-섐페인에서 커뮤니케이션학을 전공했다.

2022 미스 어스(Miss Earth) Top 4에 오른 최미나수는 동료들과 함께 사회자의 질의응답 과정에서 "이 세상에서 바꾸고 싶은 한 가지는 무엇이며 어떻게 바꿔 나갈 것인가?"라는 질문을 받았을때 최미나수는 다음과 같이 대답했다.

"만약 내가 이 세상에서 바꿀 것이 있다면 그것은 강조될 것입니다. 우리는 종종 친절함을 공감하는 것으로 착각하지만 공감하는 것은 다른 사람의 입장이 되는 것이며 기후 문제와 이 세상의 다른 문제에 관해서는 공감해야 합니다. 당신은 정말로 다른 사람들이 이 세상을 어떻게 인식하는지 볼 필요가 있습니다. 당신은 그들의 입장이 되어 그들의 고통을 이해할 필요가 있으며 자신이 공감하고, 친절하고, 공감하는 것은 처음과 다를 수 있다는 것을 느낄 필요가 있습니다."

세계 4대 미인 대회 가운데 하나인 미스 어스에서 대한민국 대표가 우승한 것은 최미나수가 처음이다.모든 겸손과 온유로 하고
오래참음으로 사랑 가운데서
서로 용납하고(에베소서4:2)
드로 [쪽지 보내기] 2023-01-21 11:46 No. 1275398655
귀국인가요? 방문인가요?

원래 필리핀 국적인가요? 필리핀 귀국이라 올리셔서 여쭤봅니다.
바다에누워 [쪽지 보내기] 2023-01-21 14:08 No. 1275398689
@ 드로 님에게...

윗글 따갈록 Balik 으로 나와있으니 구글종합대학 번역학과 출신은 "귀국"으로 밖에 번역이 안되겠지요~

작년 11월에 오카다에서 열린 행사로 이번에 필리핀을 재방문한다는 내용이네요.

왜 왔을까 궁금해서 방문 목적을 뒤져보니, 페이스북에도 안나와 있습니다~~


카톡: koreanjamesbond
Alissa [쪽지 보내기] 2023-01-21 11:58 No. 1275398660
@ 드로 님에게...

번역기 - 귀국모든 겸손과 온유로 하고
오래참음으로 사랑 가운데서
서로 용납하고(에베소서4:2)
톰과제리@네이버-15 [쪽지 보내기] 2023-01-21 11:56 No. 1275398657
아주 이쁘진 않네요 ~지적 EQ 미인인가요
Alissa [쪽지 보내기] 2023-01-21 11:57 No. 1275398658
@ 톰과제리@네이버-15 님에게...

실제로 보면 더 예뻐요. :)모든 겸손과 온유로 하고
오래참음으로 사랑 가운데서
서로 용납하고(에베소서4:2)
Bangfong [쪽지 보내기] 2023-01-21 14:27 No. 1275398693
필리핀 미인들이 세계대회를 휩씁니다.
Alissa [쪽지 보내기] 2023-01-21 14:42 No. 1275398699
@ Bangfong 님에게...

네, 그런데 혼혈들이 많아요.

엄마는 필리핀 사람인데

아버지는 대부분 백인들이에요.

미국,독일,호주,프랑스 등...

이번 2022 미스 유니버스 필리핀 참가자도 아버지가 이태리 사람이에요.
모든 겸손과 온유로 하고
오래참음으로 사랑 가운데서
서로 용납하고(에베소서4:2)
자유게시판
필리핀 코로나19 상황
신규 확진자
+502
신규 사망자
새 정보를 기다리고 있습니다.
No. 95178
Page 1904